นางคำแดง คำเขื่อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สมอ


นายจำเริญ อุปมัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สมอ

ประวัติและตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ
ข้อมูลสภาพทั่วไปของตำบลสมอ
ข้อมูลสภาพสังคมของตำบลสมอ
ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจของตำบลสมอ
ข้อมูลหมู่บ้านในตำบลสมอ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของชาวตำบลสมอ
 
โครงสร้างผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ
โครงสร้างสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ
โครงสร้างส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอ
โครงสร้างหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ
โครงสร้างพนักงานส่วนตำบลสมอ
 
ข้อมูลข้อบัญญัติตำบลสมอ
ข้อมูลข้อบัญญัติงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ
แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ
 
Username:
Password:
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
Programmer Thailand
อบต.ก่อเอ้
อบต.หนองเหล่า
อบต.เหล่าบก
ท้องถิ่นดอทคอม
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
 
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
ขณะนี้
: 2 คน
สถิติวันนี้
: 13 คน
สถิติเดือนนี้
: 1206 คน
สถิติปีนี้
: 12271 คน
สถิติทั้งหมด
: 62059 คน
เริ่ม : 13 ตุลาคม 2553

ข้อมูลสภาพทั่วไป

ข้อมูลพื้นฐานตำบลสมอ (คลิ๊กเพื่อดูข้อมูล)