header

top
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

news1

 • 1
 • 2
Prev Next

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ สัญจร พ…

11-03-2559 Hits:32 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบล - avatar องค์การบริหารส่วนตำบล

โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ สัญจร พบประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2559

       เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐ ตามกรอบกฎหมายที่กล่าวมาแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จึงได้จัดทำโครงการ อบต. สัญจร พบประชาชน  ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ประจำปี พ.ศ.2559  ขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร ร่วมแสดงความคิดเห็นรวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหาต่าง ๆ  ของประชาชนในท้องถิ่น อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ยังได้ให้บริการกับประชาชนในงานด้านต่างๆ คือ ส่วนการคลังได้ให้บริการรับชำระภาษีท้องที่และภาษีอื่นๆ และส่วนโยธาให้บริการเกี่ยวกับงานการรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ด้านโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ โดยประสานงานร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอปรางค์กู่ และหน่วยงานอื่นๆ ตลอดจนร่วมซักถามปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานของทางคณะผู้บริหาร ซึ่งจะมาตอบปัญหาข้อข้องใจและร่วมพบปะพูดคุยกับประชาชนในพื้นที่ ดังกล่าวด้วย Download สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้ โครงการองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ...

อ่านต่อ

โครงการส่งเสริมการดำเนินตามหลักปรัชญาเศร…

11-03-2559 Hits:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบล - avatar องค์การบริหารส่วนตำบล

โครงการส่งเสริมการดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    จังหวัดศรีสะเกษ กำหนดให้มีการดำเนินงานตามโครงการ 365 วัน “ศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มีระยะเวลาดำเนินการ 365 วัน จุดเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน  2558 – 2 เมษายน 2559 Download สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการส่งเสริมการดำเนินตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านต่อ

การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี…

27-11-2558 Hits:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบล - avatar องค์การบริหารส่วนตำบล

การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2559

                                                               ...

อ่านต่อ

จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

27-11-2558 Hits:73 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบล - avatar องค์การบริหารส่วนตำบล

จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสมอที่อยู่ 1 หมู่ที่ 11 ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170 โทรศัพท์ 045 –920472    การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2559 1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน- ยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีตั้งแต่เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ 2559- ชำระภาษีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน 2. ภาษีบำรุงท้องที่ - ยื่นแบบแสดงรายการภายในเดือน มกราคม 2559-...

อ่านต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอจัดทำเว็บไซต์ประ…

10-09-2558 Hits:53 ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบล - avatar องค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

อ่านต่อ

top news2

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านสมอ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านสมอ

10 กันยายน 2558
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านสมอ ****************** องค์การบริหารส่วนตำบลสมอมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านสมอ ปริมาณงานดังนี้ ก่อสร้างถนน คสล. ...
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอเรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตไหล่ทางถนน คสล. หมู่ ๑๐ บ้านดอนหลี่ตะวันออก

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอเรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตไหล่ทางถนน คสล. หมู่ ๑๐ บ้านดอนหลี่ตะวันออก

10 กันยายน 2558
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง สอบราคาจ้างขยายเขตไหล่ทางถนน คสล. หมู่ ๑๐ บ้านดอนหลี่ตะวันออก **********************        องค์การบริหารส่วนตำบลสมอมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างขยายเขตไหล่ทางถนน คสล. หมู่ ๑๐ บ้านดอนหลี่ตะวันออก ขน...
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตตำบลสมอ หมู่ ๗ สายทาง หมู่ ๗ – ห้วยสำราญ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตตำบลสมอ หมู่ ๗ สายทาง หมู่ ๗ – ห้วยสำราญ

04 กันยายน 2558
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขตตำบลสมอ หมู่ ๗ สายทาง หมู่ ๗ – ห้วยสำราญ
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ บ้านจานโง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ บ้านจานโง

04 กันยายน 2558
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ บ้านจานโง

top act

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

top board

 • ไม่มี?ระทู้?สดง

top doc

ผู้บริหาร

nayok
นางคำแดง คำเขื่อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

ปลัด อบต.

parat
นายจำเริญ อุปมัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

 ระบบอัตรากำลัง อปท.kpiศูนย์เศษฐกิจพอเพียง สถ.สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.สำนักงาน จ.ส.ท.สำนักงาน ก.ฌ.สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัดระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมุมกองการเจ้าหน้าที่การพัฒนาระบบราชการแผนบริหารความต่อเนื่องขององค์การ (BCP)กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.ระบบ e-LAASระบบ KM laasคุณภาพชีวิตท้องถิ่นแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DINการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นหลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียนฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ

footer

องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ