ท่านสามารถแจ้งร้องเรียนทุจริต ถึงองค์การบริหารส่วนตำบลสมอได้โดย
  1. เขียนคำร้องที่ศูนย์รับร้องเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
  2. ส่งเรื่องร้องเรียนมายัง Facebook แฟนเพจองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ
  3. ทางโทรศัพท์ 045920472 (วันและเวลาราชการ)
  4. ส่ง Email : [email protected]
  5. ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอ โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง