โครงการเยาวชนตำบลสมอ ต้านภัยยาเสพติด ห่างไกลอบายมุข ประจำปีงบประมาณ 2567

24 ก.ค. 2024 08:33:20 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 6
  วันที่ 24 ก.ค. 67       องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดโครงการเยาวชนตำบลสมอ ต้านภัยยาเสพติด ห่างไกลอบายมุข ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลส...

วันที่ 10 ก.ค. 67 อบต.สมอ จัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ" ณ สำนักสงฆ์ปราสาทภาวนา บ้านกุดปราสาท หมู่ที่ 3

10 ก.ค. 2024 06:47:45 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 33
  วันที่ 10 ก.ค. 67        องค์การบริหารส่วนตำบลสมอร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสมอ และผู้นำชุมชนในตำบลสมอ จัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้า...

โครงการอบรมการผูกผ้าและจับจีบผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

19 มิ.ย. 2024 09:08:50 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 44
  อบต.สมอ จัดทำโครงการอบรมการผูกผ้าและจับจีบผ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่ประชาชนทั่วไปในตำบลสมอ ระหว่างวันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 – 16.00...

วันที่ 12 มิ.ย. 67 ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.สมอ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

12 มิ.ย. 2024 07:23:20 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 55
  วันที่ 12 มิ.ย. 67        ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.สมอ ประจำเดือนมิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

วันที่ 5 มิ.ย. 67 อบต.สมอ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ วัดป่าโนนกระสังธรรมคุณ

5 มิ.ย. 2024 06:44:47 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 62
  วันที่ 5 มิ.ย. 67           นางทิพวรรณ นาคามูระ นายกอบต.สมอ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ผู้นำชุมชน และ สมาชิกสภาองค์ก...

วันที่ 30 พ.ค. 67 อบต.สมอ จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

30 พ.ค. 2024 04:43:17 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 56
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.        องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดพิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ...

กิจกรรม อบต.สมอ สัญจรพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2567

27 พ.ค. 2024 08:59:03 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 61
        นางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.สมอ ลงพื้นที่พบปะประชาชนในพื้นที่ตำบลสมอทั้ง 17 หมู่บ้าน เนื่องในกิจกรรม อบต.สมอ สัญจรพบประชาชน ประจ...

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2567

20 พ.ค. 2024 03:50:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 76
                  องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ดำเนินการออกฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจ...

วันที่ 13 พ.ค. 67 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567

13 พ.ค. 2024 08:41:30 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 111
  วันที่ 13 พ.ค. 67          ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบล...

วันที่ 23 เม.ย. 67 อบต. สมอ และสภาวัฒนธรรมตำบลสมอ จัดโครงการงานไหว้พระธาตุปราสาททามจาน (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5) ณ บริเวณโบราณสถานปราสาททามจาน หมู่ที่ 12

24 เม.ย. 2024 09:16:35 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 113
  วันที่ 23 เมษายน 2567         องค์การบริหารส่วนตำบลสมอและสภาวัฒนธรรมตำบลสมอ จัดโครงการงานไหว้พระธาตุปราสาททามจาน (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 5) ณ บริเวณโบราณสถานปราสาททามจา...

วันที่ 11 เม.ย. 67 อบต.สมอ จัดโครงการ อบต.สมอ ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 และจัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ"

11 เม.ย. 2024 09:45:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 154
วันที่ 11 เม.ย. 67         องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดโครงการ อบต.สมอ ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 พร้อมทั้งจัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทย...

อบต.สมอ จัดโครงการกีฬา อบต.สมอ คัพ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2567 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

9 เม.ย. 2024 02:30:36 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 162
  องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดโครงการกีฬา อบต.สมอ คัพ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 2 – 6 เมษายน 2567 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ผลการแข่งขันกีฬา...

วันที่ 26 มี.ค. 67 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และจัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมองค์กร (No Gift Policy)

26 มี.ค. 2024 02:00:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 123
        วันที่ 26 มี.ค. 67 อบต.สมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และจัดกิจกรรมปลุกจิตส...

วันที่ 12 มี.ค. 67 กิจกรรม Big Cleaning Day ทาสีรั้ว พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโดยรอบ อบต.สมอ

12 มี.ค. 2024 08:45:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 379
  วันที่ 12 มี.ค. 67 อบต.สมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day โดยทำความสะอาด ทาสีรั้ว พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณโด...

วันที่ 5 มี.ค. 67 ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.สมอ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

5 มี.ค. 2024 08:42:57 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 174
  วันที่ 5 มี.ค. 67 ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.สมอ ประจำเดือนมีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

วันที่ 5 มี.ค. 67 กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณหน้าเสาธง อบต.สมอ

5 มี.ค. 2024 02:08:27 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 169
                      วันที่ 5 มี.ค. 67 อบต.สมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรร...

วันที่ 8 - 9 ก.พ. 67 คณะทำงานฯลงพื้นที่ 17 หมู่บ้าน ตรวจสอบการจัดทำถังขยะเปียก โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน อบต.สมอ

9 ก.พ. 2024 09:25:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 243
          คณะทำงานตามแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน อบต.สมอ ลงพื้นที่ทั้ง 17 หมู่บ้าน เพื่อสำรวจการจัดทำถังขยะเปียกของทุกครัวเรือ...

วันที่ 17 ม.ค. 67 ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.สมอ ประจำเดือนมกราคม 2567

17 ม.ค. 2024 04:28:51 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 246
  วันที่ 17 ม.ค. 67        ประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง อบต.สมอ ประจำเดือนมกราคม 2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

วันที่ 15 ม.ค. 67 ประชุม คกก.พัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1

15 ม.ค. 2024 06:44:37 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 193
  วันที่ 15 ม.ค. 67         ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เพื่อพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ณ ห้อ...