ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย

29 ก.ย. 2023 09:28:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 116
  กระทรวงมหาดไทย ได้ประพันธ์เพลงกระทรวงมหาดไทย จำนวน 14 บทเพลง ประกอบด้วย กลุ่มเพลงเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่กระ...

วันที่ 15 ก.ย. 66 นางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ รับมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด้านสภาเด็กและเยาวชนเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2566

15 ก.ย. 2023 07:53:30 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 117
  วันที่ 15 ก.ย. 66 นางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต. ผอ.กองการศึกษาฯ และผู้ช่วยเจ้าพนักงานศูนย์เยาวชน ร่วมรับมอบประกาศนียบัตรหน่วยงานที่มีการดำเนินงานด...

วันที่ 2 มี.ค. 66 ประชุมปรึกษาหารือ การขอรับงบประมาณอุดหนุนจากโครงการชลประทานศรีสะเกษ ในการขุดลอกลำห้วยสำราญพร้อมอาคารประกอบ

2 มี.ค. 2023 08:02:16 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 219
  วันที่ 2 มี.ค. 66               นายวิทยา ไชยเดชกำจร นายอำเภอปรางค์กู่ นางทิพวรรณ นาคามูระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลสมอ...

อบต.สมอ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สิงห์สัมพันธ์ คัพ" ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอปรางค์กู่

27 ก.พ. 2023 07:28:54 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 186
องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา "สิงห์สัมพันธ์ คัพ" ครั้งที่ 23 ประจำปี 2566 อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 20 – 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว...

ประชาสัมพันธ์ "โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด"

27 ม.ค. 2023 06:45:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 126
ด้วยคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล ในฐานะคณะกรรมการอำนวยการโครงการเครือข่ายสุขภาพมารดาและทารกเพื่อครอบครัวไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงกา...