โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

28 มิ.ย. 2020 20:50:08 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 740
โครงการเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายงานการประชุม  ...

โครงการศึกษาศักยภาพความเหมาะสมสำรวจออกแบบระบบประปาให้กับหมู่บ้านที่ขาดเเคลนน้ำอุปโภคบริโภค

25 มิ.ย. 2020 07:59:41 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 534
วันนี้ อบต.สมอ ร่วมกับ กรมทรัพยากรน้ำและสิ่งเเวดล้อม ผู้นำและชาวบ้านหมู่ 12 และ หมู่ 16  ร่วมประชุมประชาคมเพื่อสำรวจความต้องการเเละเตรียมความพร้อมของชุมชนโครงการศึกษาศักยภาพความเหมาะสมสำรวจออ...

วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ร่วมพิธีไหว้พระธาตุปราสาททามจาน บ้านทามจาน ตำบลสมอ อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

7 เม.ย. 2020 08:50:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 590
วันอังคาร ที่ 7 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ นำโดยนางคำแดง คำเขื่อง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ กำนันตำบลสมอ ส่วนราชการ พร...

โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา”

25 ม.ค. 2019 04:15:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 507
 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอขอขอบคุณประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสมอที่ร่วมบริจาคตามโครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา” เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก