วันที่ 1 ธ.ค. 66 ประชุม คกก.พัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566

1 ธ.ค. 2023 04:50:58 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 6
วันที่ 1 ธ.ค. 66        ประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/256...

วันที่ 1 ธ.ค. 66 ประชุม คกก.สนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566

1 ธ.ค. 2023 04:43:02 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 5
วันที่ 1 ธ.ค. 66        ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2/2566...

วันที่ 24 พ.ย. 66 อบต.สมอ จัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ" ณ วัดระหาร หมู่ที่ 6

24 พ.ย. 2023 05:11:15 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 441
วันที่ 24 พ.ย. 66        องค์การบริหารส่วนตำบลสมอร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสมอ และผู้นำชุมชนในตำบลสมอ จัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตร พ...

วันที่ 22 พ.ย. 66 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลสมอ ครั้งที่ 1/2567

22 พ.ย. 2023 04:49:45 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 128
วันที่ 22 พ.ย. 66           ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นตำบลสมอ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

วันที่ 2 พ.ย. 66 ดำเนินการมอบถุงข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับผู้ประสบปัญหายากไร้และต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลสมอ ตามโครงการ ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจฯ โดย อบต.สมอ

2 พ.ย. 2023 09:05:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 78
  วันที่ 2 พ.ย. 66       องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ คณะผู้บริหาร บุคลากรในสังกัด และนายสมบัติ  จันคะนา...

วันที่ 27 ต.ค. 66 ประชุมภาคีเครือข่ายตำบลสมอ เพื่อจัดทำเผนสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2566

27 ต.ค. 2023 04:08:57 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 77
วันที่ 27 ต.ค. 66     ประชุมภาคีเครือข่ายตำบลสมอ ร่วมเสนอปัญหาสุขภาพและระดมความคิดจากทุกภาคส่วนในพื้นที่ คัดเลือกปัญหาสุขภาพ เพื่อจัดทำเผนสุขภาพชุมชน ปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมองค์การ...

วันที่ 25 ต.ค. 66 อบต.สมอ จัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ" ณ วัดกระต่ายด่อน หมู่ที่ 5

25 ต.ค. 2023 07:11:58 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 67
วันที่ 25 ต.ค. 66         องค์การบริหารส่วนตำบลสมอร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสมอ และผู้นำชุมชนในตำบลสมอ จัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้น...

วันที่ 21 ก.ย. 66 อบต.สมอ ดำเนินการมอบถุงเครื่องอุปโภคบโภค ข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับผู้ประสบปัญหายากไร้และต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลสมอ ตามโครงการปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจฯ โดย อบต.สมอ

21 ก.ย. 2023 07:40:48 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 104
  วันที่ 21 ก.ย. 66 อบต.สมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัด ดำเนินการมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับผู้ประสบปัญหายากไร้และต้องการควา...

วันที่ 19 ก.ย. 66 อบต.สมอ จัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ" ณ ศาลาประชาคมบ้านหนองนกทา หมู่ที่ 9

19 ก.ย. 2023 04:21:06 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 172
  วันที่ 19 ก.ย. 66        องค์การบริหารส่วนตำบลสมอร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสมอ และผู้นำชุมชนในตำบลสมอ จัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้า...

กิจกรรมพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2566

13 ก.ย. 2023 09:26:29 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 215
  อบต.สมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระนายก.อบต.สมอ  พร้อมเจ้าหน้าที่ อบต.สมอ ดำเนินการลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายในเขตพื้นที่ตำบลสมอ ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ปีงบประ...

โครงการ อบต.สมอ ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

12 ก.ย. 2023 09:48:07 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 133
    วันที่ 12 ก.ย. 66 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.      นางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ อบต.สมอ ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ โดยอบต.สมอ เพื...

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566

31 ส.ค. 2023 09:25:00 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 137
  วันที่ 31 ส.ค. 66          องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยร่วมกับผู้นำหมู่บ้าน สมาชิกสภ...

วันที่ 28 ส.ค. 66 อบต.สมอ ดำเนินการมอบถุงเครื่องอุปโภคบโภค ข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับผู้ประสบปัญหายากไร้และต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ตำบลสมอ ตามโครงการปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจฯ โดย อบต.สมอ

28 ส.ค. 2023 08:55:55 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 127
  วันที่ 28 ส.ค. 66        อบต.สมอ นำโดยนางทิพวรรณ นาคามูระ นายก อบต.สมอ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อบต.สมอ ดำเนินการมอบถุงเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารอาหารแห้ง สำหรับ...

วันที่ 25 ส.ค. 66 อบต.สมอ จัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ" ณ วัดจานโง หมู่ที่ 7 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ

25 ส.ค. 2023 05:38:37 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 140
  วันที่ 25 ส.ค. 66        องค์การบริหารส่วนตำบลสมอร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสมอ และผู้นำชุมชนในตำบลสมอ จัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้า...