29 ก.พ. 2024 06:14:10 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลระบบ 122

 

             องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ร่วมกันแก้ไขและลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สถานการณ์คุณภาพอากาศ จังหวัดศรีสะเกษ วันที 29 กุมภาพันธ์ 2567 มีสถานการณ์ PM 2.5 อยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสุขภาพของประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลสมอ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกๆท่านร่วมใจงดการเผาทุกประเภท พร้อมทั้งขอประชาสัมพันธ์มาตรการแก้ไขและลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อสุขภาวะอนามัยทางอากาศที่ดีของชาวตำบลสมอ ต่อไป