25 ต.ค. 2023 07:11:58 กิจกรรมตำบลสมอ ผู้ดูแลระบบ 201

วันที่ 25 ต.ค. 66
        องค์การบริหารส่วนตำบลสมอร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลสมอ และผู้นำชุมชนในตำบลสมอ จัดกิจกรรม "ปรางค์กู่เมืองคนดี มีน้ำใจ นุ่งผ้าไทยใส่บาตร นำข้าวก้นบาตร พัฒนาคน พัฒนาชาติ" ณ วัดกรัต่ายด่อน หมู่ที่ 5 ต.สมอ อ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ