องค์การบริหารส่วนตำบลสมอ

เลขที่ 1 หมู่ที่ 11 ตำบลสมอ
อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ 33170
เบอร์โทร 045920472
E-Mail: [email protected]
นางทิพวรรณ นาคามูระ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ โทร. 081-932 4914
นายทองม้วน เหมือนตา รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ โทร. 083-370 5919
นายชาญชัย พงษ์ธนู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ โทร.064-825 3448
นายวิเชียร ศรีเลิศ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสมอ โทร. 091-599 3193

ส่งข้อความการติดต่อ

แผนที่ตั้ง

LINE